Профил на аудиторията

Пол Посетители Процент
Мъж 285239 47,81%
Жена 311312 52,19%
Общо 596551 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 56442 9,46%
[25-34] 109276 18,32%
[35-44] 127162 21,32%
[45-54] 142386 23,87%
[55+] 161285 27,04%
Общо 596551 100%
Образование Посетители Процент
Основно 25204 4,25%
Средно 305237 51,43%
Бакалавър или полувисше 110269 18,58%
Магистър или доктор 152805 25,75%
Общо 593515 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 13743 2,30%
101 - 200 лева 11398 1,91%
201 - 300 лева 15053 2,52%
301 - 400 лева 32579 5,46%
401 - 500 лева 48162 8,07%
501 - 600 лева 60170 10,09%
601 - 800 лева 75710 12,69%
801 - 1000 лева 76067 12,75%
1001 - 1500 лева 68173 11,43%
Над 1500 65528 10,98%
Няма доход 43843 7,35%
Отказвам да отговоря 86125 14,44%
Общо 596551 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 192156 32,21%
Варна 37530 6,29%
Пловдив 40363 6,77%
Бургас 27042 4,53%
Друго населено място с над 100 000 жители 58030 9,73%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 119242 19,99%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 64162 10,76%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 58026 9,73%
Общо 596551 100%