Профил на аудиторията

Пол Посетители Процент
Мъж 290761 48,98%
Жена 302844 51,02%
Общо 593605 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 83673 14,10%
[25-34] 121413 20,45%
[35-44] 162102 27,31%
[45-54] 115435 19,45%
[55+] 110982 18,70%
Общо 593605 100%
Образование Посетители Процент
Основно 25328 4,33%
Средно 298978 51,08%
Бакалавър или полувисше 23999 4,10%
Магистър или доктор 237010 40,49%
Общо 585315 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 10781 1,82%
101 - 200 лева 19477 3,28%
201 - 300 лева 27773 4,68%
301 - 400 лева 43030 7,25%
401 - 500 лева 56907 9,59%
501 - 600 лева 62053 10,45%
601 - 800 лева 73439 12,37%
801 - 1000 лева 66168 11,15%
1001 - 1500 лева 68565 11,55%
Над 1500 42495 7,16%
Няма доход 43770 7,37%
Отказвам да отговоря 79146 13,33%
Общо 593604 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 166957 28,13%
Варна 39236 6,61%
Пловдив 41075 6,92%
Бургас 37852 6,38%
Друго населено място с над 100 000 жители 62673 10,56%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 134016 22,58%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 50639 8,53%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 61158 10,30%
Общо 593606 100%