Профил на аудиторията

Пол Посетители Процент
Мъж 262150 46,67%
Жена 299578 53,33%
Общо 561728 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 58160 10,35%
[25-34] 105726 18,82%
[35-44] 127259 22,65%
[45-54] 125562 22,35%
[55+] 145022 25,82%
Общо 561729 100%
Образование Посетители Процент
Основно 1435 0,32%
Средно 26179 5,78%
Бакалавър или полувисше 287007 63,33%
Магистър или доктор 138598 30,58%
Общо 453219 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 11238 2,00%
101 - 200 лева 13011 2,32%
201 - 300 лева 17887 3,18%
301 - 400 лева 29400 5,23%
401 - 500 лева 48541 8,64%
501 - 600 лева 57078 10,16%
601 - 800 лева 65532 11,67%
801 - 1000 лева 68547 12,20%
1001 - 1500 лева 66060 11,76%
Над 1500 58819 10,47%
Няма доход 39245 6,99%
Отказвам да отговоря 86370 15,38%
Общо 561728 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 178860 31,84%
Варна 32307 5,75%
Пловдив 35796 6,37%
Бургас 28296 5,04%
Друго населено място с над 100 000 жители 61948 11,03%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 108192 19,26%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 56513 10,06%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 59816 10,65%
Общо 561728 100%