Новини

Енциклопедия "Какво, Кога, Къде и Как" с в. "168 часа"

Най-значимите събития в световната история събрани в енциклопедия Енциклопедията "Какво, кога, къде и как" по увлекателен начин разкрива най-значимите исторически събития от зората на цивилизацията до съвременността.

„ В света на тайните” с в. "Седмичен Труд"

Загадките на науката или на човешкия разум, светът на природата и на Космоса, белите петна по картата на историята… „ В света на тайните” е наистина енциклопедия на неразгаданото.

"Бележити българи" - Над 300 достойни българи от древността до наши дни в 10 тома

"Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско Отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за ващите бащи...