Обектив Китай

Главен редактор - Пекин
Дин Хао
Съредактор - Пекин
Дин Хао
Отговорен редактор в София
Станимир Въгленов
Излиза от
септември 2013г.
Периодичност
4 пъти годишно
Цветност
пълноцветен
Корична цена
2.00лв.
Обем
32 стр.
Тираж
6 000 бр
Разпространение
национално
Списанието може да бъде закупено тук:
MediaMall.bg
Facebook
Обектив Китай
Абонамент
MediaMall.bg

„Обектив Китай” е списание, което се издава в партньорство с българската редакция на радио „Китай”.

В България има засилващ се интерес към Китай основно в икономически план, но също и по отношение на държавната политика, туризма, културата, животът на хората в Китай и др.

Информацията, която българската аудитория получава сега, е по-скоро оскъдна, а най-вече едностранчива и често представя случващото се в Китай в негативен план.

“Обектив Китай” цели да запълни тази празнина и най-вече да даде коректен образ за Китай пред българските читатели.

Списанието се разпространява почти изцяло безплатно, тоест стига със сигурност до читателите.

Съдържанието му е ексклузивно - подготвя се изцяло в Китай, тоест информацията е от извора.