Нестандартна реклама - примерни формати

Самостоятелна позиция на страница

+20%

четна

нечетна

„Островна“ реклама (между текст)

Самостоятелно на страница

+20%

На страница с други реклами,

които са в рекламен блок +15%

„Тунелна“ реклама на фолио

+20%

„Сателитна“ реклама

+40%

Двойна реклама

За фиксиране на страница
+10%

За фиксиране на място в страница
+15%

„Flex“ реклама

+40%

Спонсорство на рубрика

+40%

Под фашата на страница

+40%

Реклама в кръстословица

+40%