Дискусия за новото райониране организират на 26 февруари „24 часа” и МРРБ

Дискусия за новото райониране организират на 26 февруари „24 часа” и МРРБ

На 26 февруари в. „24 часа” и Министерството на регионалното развитие и благоустройството организират първия национален дискусионен форум на тема „България след 2020 г. Новото райониране – въпроси и отговори”.

Новото делене на районите за планиране на България е от изключително важно значение за развитието на регионите след 2020 г. В зависимост от него ще се определи както възможността за достъп до еврофондовете в следващия програмен период, така и по-ефективното функциониране на администрацията.

Какво предлага държавата? Какво налага да се направи ново райониране? Какви ще са ползите за населението? Какви ще са улесненията за бизнеса?

На тези въпроси ще даде отговор министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той ще обясни как държавата ще постигне целта си да създаде силни и жизнени райони, които са по-добре географски обособени и разположени по основни оси на развитие.

Акценти:

O Кой вариант за райониране е най-подходящ – с четири, пет или шест района

O Кои са моторите при новото райониране

O Кои общини и населени места са с най-голям потенциал за растеж

На форума ще съберем изпълнителната, местната власт, депутати, представители на бизнеса, за да дискутираме до какво ще доведе новото райониране на страната.