168 часа

Тарифа за реклама № 22, валидна от 01.2019 г.

Всички цени са в лева, без ДДС, при курс 1 € = 1,95583 лв.

На редакционни страници в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

1,42

1,70

1,92

Последна

1,78

2,14

2,40

Първа - долу

2,13

2,56

2,88

Първа - до главата 1 к/40 мм или 2к/ 40 мм

2,49

2,99

3,36

Първа под главата

2,49

2,99

3,36

Семейни обяви - поздравления, честитки за рождени и имени дни, сватби, годежи и некролози

0,15

0,23

Стандартни формати за семейни обяви в лв./каре:

1 колона/50 мм или 2 колони/25 мм

1 колона/80 мм или 2 колони/40 мм

1 колона/100 мм или 2 колони/50 мм

7,50

12,00

15,00

11,50

18,40

23,00

Малки обяви в лв./ред (27 знака/ред, вкл. интервалите)

ч/б

+1 цв.

текст

1,00

текст + рамка

1,25

текст + рамка + подложка

1,50

Колони

1=39 мм, 2=81 мм, 3=123 мм, 4=166 мм, 5=208 мм, 6=250 мм

височина=370 мм; 1/1 страница - 2220 кмм

*Фолио=520 мм x 370 кмм

Краен срок

Ден на излизане

Четвъртък

Краен срок

Петък - 16:00

Надбавки

Фиксирана вътрешна страница

+5%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, „Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

Едно лого на чужда фирма в една реклама

+5%

Две и повече лога на чужда фирма в една реклама

+10%

Отстъпки за карета

За обем в кмм над:

295 - 6%

3 546 - 12%

8 274 - 16%

16 548 - 20%

28 368 - 24%

827 - 8%

4 728 - 13%

9 456 - 17%

18 912 - 21%

33 096 - 25%

1 535 - 10%

5 910 - 14%

11 820 - 18%

21 276 - 22%

над
37 824 - по
договаряне

2 125 - 11%

7 092 - 15%

14 184 - 19%

23 640 - 23%

За брой публикации над:

12 - 8%

24 - 12%

52 - 15%

76 - по договаряне

Други

За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки - по договаряне

За авансово плащане - 4%

Комисиона за рекламни агенции - 5%

Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.