24 часа

Тарифа за реклама № 22, валидна от 01.2019 г.

Всички цени са в лева, без ДДС, при курс 1 € = 1,95583 лв.

На редакционни страници в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

3,33

4,00

4,50

Последна

4,16

4,99

5,62

Първа - долу

5,00

6,00

6,75

Първа - до главата 1 к/40 мм или 2 к/40 мм

5,83

7,00

7,87

Първа под главата

5,83

7,00

7,87

На страници „Малки обяви“ в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Рекламни карета

2,50

3,00

3,38

Карета от частни и държавни фирми за обявления на:

• работа • отчети и баланси на дружества • конкурси за определяне на изпълнител/подизпълнител • продажба на дълготрайни активи • защита на дисертации за присъждане на научна степен или звание • търгове за продажба на недвижимо и движимо имущество на длъжници от частни и държавни съдия-изпълнители

0,60

Семейни обяви - поздравления, честитки за рождени и имени дни, сватби, годежи и некролози

0,16

0,24

Стандартни формати за семейни обяви в лв./каре:

1 колона/50 мм или 2 колони/25 мм

1 колона/80 мм или 2 колони/40 мм

1 колона/100 мм или 2 колони/50 мм

8,00

12,80

16,00

12,00

19,20

24,00

Малки обяви в лв./ред (27 знака/ред, вкл. интервалите)

ч/б

+1 цв.

текст

0,70

текст + рамка

0,88

текст + рамка + подложка

1,05

Цена за хиляда / СРМ

0,064

Цена за хиляда / СРМ (събота)

0,034

Колони

1=40 мм, 2=83 мм, 3=126 мм, 4=168 мм, 5=211 мм, 6=254 мм

височина=394 мм (неделя 342 мм); 1/1 страница - 2364 кмм (неделя 2052 кмм)

*Фолио=535 мм; калкулират се 13 колони - 5122 кмм

Крайни срокове

Ден на излизане

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Рекламни карета

Петък - 16:00

Пон. - 10:00

Вторник - 10:00

Сряда - 10:00

Некролози

Петък - 18:00

Пон. - 12:00

Вторник - 12:00

Сряда - 12:00

Ден на излизане

Петък

Събота

Неделя

Рекламни карета

Четв. - 10:00

Петък - 10:00

Петък - 16:00

Некролози

Четв. - 12:00

Петък - 12:00

Петък - 18:00

Надбавки

Фиксирана вътрешна страница

+5%

Фиксирана вътрешна страница с ден на публикуване събота

+10%

Позициониране на чело на страница

+10%

Позициониране на чело на страница с ден на публикуване събота

+15%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, „Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

Едно лого на чужда фирма в една реклама

+5%

Две и повече лога на чужда фирма в една реклама

+10%

Отстъпки за карета

За обем в кмм над:

295 - 6%

3 546 - 12%

8 274 - 16%

16 548 - 20%

28 368 - 24%

827 - 8%

4 728 - 13%

9 456 - 17%

18 912 - 21%

33 096 - 25%

1 535 - 10%

5 910 - 14%

11 820 - 18%

21 276 - 22%

над
37 824 - по
договаряне

2 125 - 11%

7 092 - 15%

14 184 - 19%

23 640 - 23%

За брой публикации над:

12 - 8%

24 - 12%

52 - 15%

76 - по договаряне

Други

За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки - по договаряне

За авансово плащане - 4%

Комисиона за рекламни агенции - 5%

Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.