България Днес

Тарифа за реклама № 24, валидна от 01.2021 г. Всички цени са в лева, без ДДС

На редакционни страници в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

1,32

1,58

1,78

Последна

1,65

1,98

2,23

Първа - долу

1,98

2,38

2,67

Първа - до главата 1 к/40 мм или 2 к/40 мм

2,31

2,77

3,12

Първа под главата

2,31

2,77

3,12

На страници „Малки обяви“ в лв./кмм

Рекламни карета

0,65

0,78

0,88

Карета от частни и държавни фирми за обявления на: • работа • отчети и баланси на дружества • конкурси за определяне на изпълнител/подизпълнител • продажба на дълготрайни активи • защита на дисертации за присъждане на научна степен или звание • търгове за продажба на недвижимо и движимо имущество на длъжници от частни и държавни съдия-изпълнители

0,50

0,60

0,70

Малки обяви в лв./ред
27 знака/ред, вкл. интервалите

текст

0,70

текст + рамка

0,88

текст + рамка + подложка

1,05

Цена за хиляда / СРМ - 0,015

Колони

височина=394 мм; 1/1 страница - 2364 кмм

1=40 мм, 2=83 мм, 3=126 мм, 4=168 мм, 5=211 мм, 6=254 мм, Фолио=535 мм; калкулират се 13 колони - 5122 кмм

Крайни срокове

Ден на излизане

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Рекламни карета

Петък - 16:00

Пон. - 10:00

Вторник - 10:00

Сряда - 10:00

Ден на излизане

Петък

Събота

Рекламни карета

Четв. - 10:00

Петък - 10:00

Надбавки

Фиксирана вътрешна страница

+5%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, „Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

Едно лого на чужда фирма в една реклама

+5%

Две и повече лога на чужда фирма в една реклама

+10%

Отстъпки за карета

За обем в кмм над:

295 - 6%

3 546 - 12%

8 274 - 16%

16 548 - 20%

28 368 - 24%

827 - 8%

4 728 - 13%

9 456 - 17%

18 912 - 21%

33 096 - 25%

1 535 - 10%

5 910 - 14%

11 820 - 18%

21 276 - 22%

над 37 824 -
по договаряне

2 125 - 11%

7 092 - 15%

14 184 - 19%

23 640 - 23%

За брой публикации над:

12 - 8%

24 - 12%

52 - 15%

76 - по договаряне

Други

За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки - по договаряне

За авансово плащане - 4%

Комисиона за рекламни агенции - 5%

Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.