Клуб 100

Тарифа за реклама № 24, валидна от 01.2021 г. Всички цени са в лева, без ДДС

На редакционни страници в лв./см2

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

2,60

3,12

3,51

Последна

3,25

3,90

4,39

Първа - до / под главата

4,55

5,46

6,14

Първа - долу

3,90

4,68

5,27

Малки обяви в лв./дума

текст

0,50

текст + рамка

0,54

текст + рамка + подложка

0,58

Колони

1=33 мм, 2=70 мм, 3=107 мм, 4=144 мм, 5=180 мм, 6=217 мм, 7=254 мм

височина=342 мм

*Фолио=535 мм x 342 кмм

Ден на излизане - сряда

Краен срок - четвъртък предходната седмица - 18:00

Надбавки

Фиксирана вътрешна страница

+5%

Фиксирано чело на страница

+10%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, „Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

Едно лого на чужда фирма в една реклама

+5%

Две и повече лога на чужда фирма в една реклама

+10%

Отстъпки за карета

За обем в кмм над:

240 - 6%

1 500 - 12%

3 500 - 16%

7 000 - 20%

12 000 - 24%

350 - 8%

2 000 - 13%

4 000 - 17%

8 000 - 21%

14 000 - 25%

645 - 10%

2 500 - 14%

5 000 - 18%

9 000 - 22%

над 16 000 - по договаряне

900 - 11%

3 000 - 15%

6 000 - 19%

10 000 - 23%

За брой публикации над:

12 - 8%

24 - 12%

52 - 15%

76 - по договаряне

Други

За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки - по договаряне

За авансово плащане - 4%

Комисиона за рекламни агенции - 5%

Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.