Семейни обяви - честитки

в 24 часа, България днес, Клуб 100, 168 часа, Всичко за семейството

Български фермер и Хоби фермер

Тарифа за реклама № 24, валидна от 01.2021 г. Всички цени са в лева, без ДДС

Дни на излизане

дните на публикуване на съответните издания

Крайни срокове

виж тарифата за конкретното издание

Отстъпки при публикуване в повече от едно издание:

за публикации в 2 издания

-5%

за публикации в 3 издания

-8%

за публикации в 4 издания

-10%

за публикации в 5 и повече издания

по договаряне