Хоби фермер

Тарифа за реклама № 24, валидна от 01.2021 г. Всички цени са в лева, без ДДС

Редакционни страници в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

0,63

0,76

0,85

Последна

1,10

1,32

1,49

Първа - долу

1,70

Първа - до главата 1 к/50 мм

2,55

Страници „Малки обяви“ в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Рекламни карета

0,47

0,56

0,63

Малки обяви в лв./дума

текст

0,34

текст + рамка

0,68

Колони

1=40 мм, 2=83 мм, 3=126 мм, 4=168 мм, 5=211 мм, 6=254 мм

височина=342мм; 1/1 страница - 2040 кмм

*Фолио=535 мм x 342 кмм

Краен срок

Ден на излизане

Вторник

Петък

Краен срок

Петък - 18:00

Понеделник - 18:00

Надбавки

Фиксирана вътрешна страница

+5%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, „Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

Едно лого на чужда фирма в една реклама

+5%

Две и повече лога на чужда фирма в една реклама

+10%

Отстъпки за карета

За обем в кмм над:

295 - 6%

2 125 - 12%

11 211 - 18%

27 731 - 24%

827 - 8%

4 721 - 14%

16 521 - 20%

33 041 - 26%

1 535 - 10%

8 261 - 16%

22 421 - 22%

40 121 - 28%

над 49 644 - по договаряне

За брой публикации над:

12 - 8%

24 - 12%

52 - 20%

76 - по дог.

Други

За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки - по договаряне

За авансово плащане - 4%

Комисиона за рекламни агенции - 5%

Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.