Поредица "Идеален дом" - Новодомец, Къща извън града, Малкото жилище

Тарифа за реклама № 24, валидна от 01.2021 г. Всички цени са в лева, без ДДС

Вътрешни страници

1/1 страница

600

1/2 страница

350

Фолио

1000

Корици

II корица

1000

III корица

900

IV корица

1200

Отстъпки

Комисиона за рекламни агенции

15%

Формат

Необрязан формат

17/24 см

Обрязан формат

16/23 см

368 см2

Стандартни формати за вътрешни страници и корици

На всички карета, изработени за обрязан формат, трябва да се добавят по 5 мм от всички страни към съответния размер в зависимост от страницата.