Космос

Тарифа за реклама № 24, валидна от 01.2021 г. Всички цени са в лева, без ДДС

Вътрешни страници

Цена

1/1 страница лява

1100

1/1 страница дясна

1400

Фолио

2200

Брандиране на статия с лого 10 см2 за една страница

100

двойна страница с разгъване (4 стр.) за 115 г. хром гланц

5380

двойна страница с разгъване (4 стр.) за 250 г. хром гланц

5780

1/1 страница хром гланц 115 г.

2770

1/1 страница хром гланц 250 г.

2880

Корици

II корица

2900

III корица

2500

IV корица

3300

Други

Цена

Цена за перфорация

228

Влагане на листовка, флайер, брошура, каталог:

Свободно

0,09 лв./бр.

На фиксирано място

+10%

Лепене със силиконова точка

+0,10 лв./бр.

Фолиране

+0,07 лв./бр.

Срокове

Краен срок
за реклами

поръчки и визии

Дата на
излизане

Краен срок
за реклами

поръчки и визии

Дата на
излизане

19.01.2021 г.

29.01.2021 г.

20.07.2021 г.

30.07.2021 г.

16.02.2021 г.

26.02.2021 г.

17.08.2021 г.

27.08.2021 г.

16.03.2021 г.

26.03.2021 г.

14.09.2021 г.

24.09.2021 г.

20.04.2021 г.

30.04.2021 г.

19.10.2021 г.

29.10.2021 г.

18.05.2021 г.

28.05.2021 г.

16.11.2021 г.

26.11.2021 г.

15.06.2021 г.

25.06.2021 г.

21.12.2021 г.

31.12.2021 г.

Надбавки за Advertorial +15%

Титул Advertorial носятн материалите, които се подготвят от редакторския екип на списанието с информация и снимки, предоставени от рекламодателите. Те могат да бъдат под формата на представяне на дадена компания, продукт или услуга, предоставяйки полезна и актуална информация на читателите. Друга форма на публикация с титул Advertorial е интервюто. Въпросите се подготвят от редактор на списанието, давайки платформа на хора от бизнеса да изкажат своята позиция по конкретна актуална тема, да споделят идеи и бъдещи проекти на компаниите си.

Формат

Необрязан формат

21/27,5 см

Обрязан формат

20/26,5 см

530 см2