Рецепти за здраве

Тарифа за реклама № 22, валидна от 01.2019 г.

Всички цени са в лева, без ДДС, при курс 1 € = 1,95583 лв.

Вътрешни страници

1/1

1/2

Страница

550

290

Фолио

1 000

Корици

II

III

IV

650

600

750

Продуктово позициониране: цена на 1 см2

0.80

* Позиция на първа корица: размер и цена по договаряне

Надбавки

Advertorial - нашият екип ще подходи креативно и ще създаде материали с подходящ дизайн и текст според нуждите на клиента. Продуктите и услугите ще бъдат представени в индивидуални страници в стила на списанието. По този начин статиите най-точно и успешно ще предадат посланието на марката към читателите и крайните потребите.

Отстъпки - по договаряне

Договорите са годишни.

Освен посочените форми за реклама в списанието могат да бъдат реализирани и индивидуални проекти, съобразени с конкретните изисквания на клиента.

Срокове

Краен срок за реклами

(поръчки и визии)
вторник на
предходната
седмица

Дата на
излизане -
четвъртък
през седмица

Краен срок за реклами

(поръчки и визии)
вторник на
предходната
седмица

Дата на
излизане -
четвъртък
през седмица

03.01.2019 г.

10.01.2019 г.

03.07.2019 г.

11.07.2019 г.

05.02.2019 г.

13.02.2019 г.

29.07.2019 г.

08.08.2019 г.

06.03.2019 г.

14.03.2019 г.

28.08.2019 г.

05.09.2019 г.

03.04.2019 г.

11.04.2019 г.

02.10.2019 г.

10.10.2019 г.

30.04.2019 г.

09.05.2019 г.

06.11.2019 г.

14.11.2019 г.

05.06.2019 г.

13.06.2019 г.

27.11.2019 г.

05.12.2019 г.

Формат

Необрязан формат

15,8/21,5 см

Обрязан формат

14,8/20,5 см

Наборно поле

12,4/18,3 см

Стандартни формати за вътрешни страници и корици

На всички ка­ре­та, изработени за об­ря­зан формат, трябва да се до­ба­вят по 5 мм от всич­ки стра­ни към съот­вет­ния размер в зависимост от страницата (дясна или лява).