Местен 24 часа

Тарифа за реклама № 22, валидна от 01.2019 г.

Всички цени са в лева, без ДДС, при курс 1 € = 1,95583 лв.

На редакционни страници в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

0,64

0,77

0,86

Първа - до главата 1 к/40 мм, 1 к/80 мм или 2 к/80 мм

1,28

1,54

1,73

Първа под главата

1,28

1,54

1,73

Пакетна цена за МЕСТЕН 24 ЧАСА + БЪЛГАРИЯ ДНЕС

На редакционни страници в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

0,80

0,96

1,08

Забележка:

На регионалните страници Местен 24 часа се публикуват реклами, касаещи съответния регион. Рекламодатели за национално покритие не могат да използват за рекламоносител регионалните страници.

Колони:

1=40 мм

2=83 мм

3=126 мм

4=168 мм

5=211 мм

6=254 мм

височина=394 мм; 1/1 страница - 2364 кмм

*Фолио=535 мм; калкулират се 13 колони - 5122 кмм

Крайни срокове

Издание за Бургас, Ямбол, Сливен

Ден на излизане

Пон.

Втор.

Сря.

Четв.

Пет.

Краен срок

Пет. - 18:00

Пет. - 18:00

Пон. - 18:00

Втор. - 18:00

Сря. - 18:00

Издание за Пловдив, Пазарджик, Смолян

Ден на излизане

Пон.

Втор.

Сря.

Четв.

Краен срок

Пет. - 18:00

Пет. - 18:00

Пон. - 18:00

Втор. - 18:00

Издание за Варна, Добрич

Ден на излизане

Втор.

Пет.

Краен срок

Пет. - 18:00

Сря. - 18:00

Надбавки

Фиксирана вътрешна страница

+5%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, „Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

Едно лого на чужда фирма в една реклама

+5%

Две и повече лога на чужда фирма в една реклама

+10%

Отстъпки за карета

За обем в кмм над:

295 - 6%

3 546 - 12%

8 274 - 16%

16 548 - 20%

28 368 - 24%

827 - 8%

4 728 - 13%

9 456 - 17%

18 912 - 21%

33 096 - 25%

1 535 - 10%

5 910 - 14%

11 820 - 18%

21 276 - 22%

над
37 824 - по
договаряне

2 125 - 11%

7 092 - 15%

14 184 - 19%

23 640 - 23%

За брой публикации над:

12 - 8%

24 - 12%

52 - 15%

76 - по договаряне

Други

За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки - по договаряне

За авансово плащане - 4%

Комисиона за рекламни агенции - 5%

Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.