Местен 24 часа

за СТАРА ЗАГОРА, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ

за БЛАГОЕВГРАД, КЮСТЕНДИЛ, ПЕРНИК

за ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД

за ВРАЦА, МОНТАНА, ВИДИН

за ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ

Тарифа за реклама № 24, валидна от 01.2021 г. Всички цени са в лева, без ДДС

На редакционни страници в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

0,44

0,53

0,59

Първа - до главата 1 к/40 мм, 1 к/80 мм

0,88

1,06

1,19

Първа под главата

0,88

1,06

1,19

На регионалните страници Местен 24 часа се публикуват реклами, касаещи съответния регион. Рекламодатели за национално покритие не могат да използват за рекламоносител регионалните страници.

Колони:

1=40 мм

2=83 мм

3=126 мм

4=168 мм

5=211 мм

6=254 мм

височина=394 мм; 1/1 страница - 2364 кмм

*Фолио=535 мм; калкулират се 13 колони - 5122 кмм

Крайни срокове

Дати на излизане - по договаряне

Краен срок - 2 дни преди публикация

Надбавки

Фиксирана вътрешна страница

+5%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, „Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

Едно лого на чужда фирма в една реклама

+5%

Две и повече лога на чужда фирма в една реклама

+10%

Отстъпки за карета

За обем в кмм над:

295 - 6%

3 546 - 12%

8 274 - 16%

16 548 - 20%

28 368 - 24%

827 - 8%

4 728 - 13%

9 456 - 17%

18 912 - 21%

33 096 - 25%

1 535 - 10%

5 910 - 14%

11 820 - 18%

21 276 - 22%

над 37 824 -
по договаряне

2 125 - 11%

7 092 - 15%

14 184 - 19%

23 640 - 23%

За брой публикации над:

12 - 8%

24 - 12%

52 - 15%

76 - по договаряне

Други

За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки - по договаряне

За авансово плащане - 4%

Комисиона за рекламни агенции - 5%

Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.