Местен 24 часа

Издание за СТАРА ЗАГОРА, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ

Издание за БЛАГОЕВГРАД, КЮСТЕНДИЛ, ПЕРНИК

Издание за ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД

Издание за ВРАЦА, МОНТАНА, ВИДИН

Издание за ВЕЛИКО ТЪРНОВО , ГАБРОВО , ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ

Тарифа за реклама № 22, валидна от 01.2019 г.

Всички цени са в лева, без ДДС, при курс 1 € = 1,95583 лв.

На редакционни страници в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

0,44

0,53

0,59

Първа - до главата 1 к/40 мм, 1 к/80 мм

0,88

1,06

1,19

Първа под главата

0,88

1,06

1,19

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА МЕСТЕН 24 ЧАСА + БЪЛГАРИЯ ДНЕС

На редакционни страници в лв./кмм

ч/б

+1 цв.

4 цв.

Вътрешна

0,55

0,66

0,74

Забележка:

На регионалните страници Местен 24 часа се публикуват реклами, касаещи съответния регион. Рекламодатели за национално покритие не могат да използват за рекламоносител регионалните страници.

Колони

1=40 мм, 2=83 мм, 3=126 мм, 4=168 мм, 5=211 мм, 6=254 мм

височина=394 мм; 1/1 страница - 2364 кмм

*Фолио=535 мм; калкулират се 13 колони - 5122 кмм

Крайни срокове

Дати на излизане

по договаряне

Краен срок

2 дни преди публикация

Надбавки

Фиксирана вътрешна страница

+5%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, „Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

Едно лого на чужда фирма в една реклама

+5%

Две и повече лога на чужда фирма в една реклама

+10%

Отстъпки за карета

За обем в кмм над:

295 - 6%

3 546 - 12%

8 274 - 16%

16 548 - 20%

28 368 - 24%

827 - 8%

4 728 - 13%

9 456 - 17%

18 912 - 21%

33 096 - 25%

1 535 - 10%

5 910 - 14%

11 820 - 18%

21 276 - 22%

над
37 824 - по
договаряне

2 125 - 11%

7 092 - 15%

14 184 - 19%

23 640 - 23%

За брой публикации над:

12 - 8%

24 - 12%

52 - 15%

76 - по договаряне

Други

За държавни учреждения и бюджетни организации, обществени поръчки - по договаряне

За авансово плащане - 4%

Комисиона за рекламни агенции - 5%

Договорите са годишни. Те се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.