Технически данни за списания

ICC профил

ISOcoated_v2_eci

Цветове:

Process CMYК. Да не се използва “PostScript Color Management” опцията при запис в EPS от Adobe Photoshop. За реклами с допълнителен цвят, процентите да се опишат при подаването.

Текст и
шрифтове:

Минимални 7 пункта. Черен текст под 8 пункта да бъде само в черния канал, а не цветоотделен. Всички използвани шрифтове да са конвертирани в криви или да се съдържат във файла. Да не се растеризира текст под 10 пункта.

Щрих:

Максимум 600 dpi.

Полутон:

225 - 300 dpi. Стойности под 225 dpi не гарантират качество при печат. Необходимо е писмено потвърждение от клиента.

Готови карета:

ftp (подробности в рекламните офиси).

EPS файл - ASCII, без Bleed Area. Ако рекламата е с бяло пространство около нея и без рамка, това да бъде указано при подаването. Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете.

PDF файл - Компресия на снимките JPEG Maximum Quality. Компресия на щриховите елементи (bitmap) ZIP/LZW. Ако рекламата е с бяло пространство около нея и без рамка, това да бъде указано при подаването. Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете.

Контрол на
цветовете и
съответствие
на файловете:

Рекламите да бъдат подавани заедно с качествена, четлива разпечатка. За цветни реклами може и от калибриран цветен лазерен принтер или цветна проба. Ако няма такава, не се приемат рекламации относно качеството на отпечатване или за грешна визия.

Конвертиране или презапис
на файлове:

При презапис в растеризираща програма като Adobe Photoshop, цялото съдържание, т. е. текстове, линии и други щрихови елементи се конвертира в растерни точки. Възможно е да се получи цветоотделяне във всички цветови канали. За целта да се използват векторни програми, например CorelDraw или Adobe Illustrator.

Срокове за
подаване:

Виж тарифите на изданията. Ако рекламно каре не отговаря на някое от посочените по-горе изисквания и са нарушени сроковете, то се сканира от приложената разпечатка. При такъв случай 168 часа ЕООД и Български фермер ООД не поемат отговорност за качеството на отпечатаната в изданията реклама. Всякакви изключения от тези срокове се договарят конкретно за всеки случай.