Технически данни за списания

ICC профил

ISOcoated_v2_eci

Цветове

Process CMYК. За реклами с допълнителен цвят, процентите да се опишат при подаването.

Текст и шрифтове

Минимални 7 пункта. Черен текст под 8 пункта да бъде само в черния канал, а не цветоотделен. Всички използвани шрифтове да са конвертирани в криви или да се съдържат във файла. Да не се растеризира текст под 9 пункта.

Полутон

от 225 до 300 dpi. За стойности под 225 dpi е необходимо писмено потвърждение от клиента.

Готови карета

ftp - подробности в рекламните офиси

EPS - ASCII, без Bleed Area. Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете.

PDF - Компресия на снимките JPEG Maximum Quality. Компресия на щриховите елементи (bitmap) ZIP/LZW. Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете.

Контрол на цветовете и съответствие на файловете

Рекламите да бъдат подавани заедно с качествена, четлива разпечатка. За цветни реклами може и от калибриран цветен лазерен принтер или цветна проба. Ако няма такава, не се приемат рекламации относно качеството на отпечатване или за грешна визия.

Конвертиране или презапис на файлове

При презапис в растеризираща програма като Adobe Photoshop, цялото съдържание, т. е. текстове, линии и други щрихови елементи се конвертира в растерни точки. Възможно е да се получи цветоотделяне във всички цветови канали. За целта да се използват векторни програми, например CorelDraw или Adobe Illustrator.

Срокове за подаване:

Виж тарифите на изданията. Всякакви изключения от тези срокове се договарят конкретно за всеки случай.