Технически данни за вестници

24 часа, България Днес, Български фермер

168 часа, Всичко за семейството, Клуб 100, Хоби фермер

Печатно поле:

254 мм широчина, 394 мм височина

250 мм широчина, 370 мм височина

Колони:

1- 40 мм

2- 83 мм

3- 126 мм

4 - 168 мм

5- 211 мм

6- 254 мм

1- 39 мм

2- 81 мм

3- 123 мм

4- 166 мм

5- 208 мм

6- 250 мм

фолио - 13 (5122 кмм) 535 мм

фолио=520 мм х 370 мм

Натрупване
на мастила:

Да не надвишава 240%

Цветове:

Process CMYК. Черен цвят върху цветна подложка да бъде OVERPRINT BLACK. Да не се използва “PostScript Color Management” опцията при запис в EPS от Adobe Photoshop. За реклами с допълнителен цвят, процентите да се опишат при подаването.

Текст и
шрифтове:

Минимални 7 пункта. При текстове под 12 пункта върху фон или с линия около буквите, не е пре­поръ­чи­тел­но използване на серифни шрифтове (например Times New Roman). Черен текст да бъде само в Black канала, а не цветоотделен. Всички използвани шрифтове да са конвертирани в криви или да се съдържат във файла. Да не се растеризира текст под 12 пункта.

Щрих:

Максимум 600 dpi.

Полутон:

150 - 210 dpi. Стойности под 150 dpi не гарантират качествен печат на рекламата. Необходимо е писмено потвърждение от клиента.

Готови карета:

e-mail (до 2 Mb), ftp (подробности в рекламните офиси).

CDR файл - Шрифтовете да бъдат конвертирани в криви. Всички цветове да са в CMYK. Импортираните снимки и знаци (ако са EPS) да са заредени като EPS Placeable. Да не се „тифецва“ образ в CorelDraw.

EPS файл - ASCII, без Bleed Area. Ако рекламата е с бяло пространство около нея и без рамка, това да бъде указано при подаването, в противен случай карето се „изрязва“ до размера на видимото съдържание. Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете.

PDF файл - Компресия на снимките JPEG Maximum Quality. Компресия на щриховите елементи (bitmap) ZIP/LZW. Ако рекламата е с бяло пространство около нея и без рамка, това да бъде указано при подаването. Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете. Файловете се конвертират в EPS формат.

Контрол на
цветовете и
съответствие
на файловете:

Рекламите да бъдат подавани заедно с качествена, четлива разпечатка от цветен лазерен принтер или цветна проба. Ако няма такава, не се приемат рекламации относно качеството на отпечатване или за грешна визия.

Конвертиране или презапис
на файлове:

При презапис в растеризираща програма като Adobe Photoshop, цялото съдържание, т.е. текстове, линии и други щрихови елементи се конвертира в растерни точки. Възможно е да се получи цветоотделяне във всички цветови канали. За целта да се използва векторна програма, например CorelDraw или Adobe Illustrator.

Срокове за
подаване:

Виж тарифите на изданията. Ако рекламно каре не отговаря на някое от посочените по-горе изисквания и са нарушени сроковете, то се сканира от приложената разпечатка. При такъв случай 168 часа ЕООД и Български фермер ООД не поемат отговорност за качеството на отпечатаната в изданията реклама. Всякакви изключения от тези срокове се договарят конкретно за всеки случай.