Възпоменания

в 24 часа, Клуб 100 или в сайта www.spomen.bg

всички варианти можете да видите в сайта www.spomen.bg

Тарифа за реклама № 24, валидна от 01.2021 г. Всички цени са в лева, без ДДС

1 колона

2 колони

3 колони

4 колони

6 колони

височина

ч/б

4 цв.

ч/б

4 цв.

ч/б

4 цв.

ч/б

4 цв.

ч/б

4 цв.

25 мм

9,60

14,40

30 мм

11,52

17,28

35 мм

13,44

20,16

40 мм

15,36

23,04

50 мм

9,60

14,40

19,20

28,80

28,80

43,20

60 мм

11,52

17,28

23,04

34,56

34,56

51,84

70 мм

13,44

20,16

26,88

40,32

40,32

60,48

80 мм

15,36

23,04

30,72

46,08

46,08

69,12

90 мм

17,28

25,92

34,56

51,84

100 мм

19,20

28,80

38,40

57,60

57,60

86,40

76,80

115,20

115,20

172,80

110 мм

21,12

31,68

84,48

126,72

120 мм

46,08

69,12

69,12

103,68

130 мм

49,92

74,88

140 мм

53,76

80,64

150 мм

57,60

86,40

86,40

129,60

Крайни срокове

24 часа и spomen.bg - за понеделник - петък 18:00, за останалите дни - предния ден 12:00

Клуб 100 - в четвъртък на предходната седмица до 18:00