Идеален дом

Тарифа за реклама № 24, валидна от 01.2021 г. Всички цени са в лева, без ДДС

Вътрешни страници

1/1

1/2

1/3

Базисна цена - 5.80 лв./см2

Лява

1400

770

540

Дясна

1700

940

650

Фолио

2800

1500

1100

Водещо фолио (II корица + 1 страница)

3800

Първо фолио ( 2 + 3 страница)

3300

Второ фолио (4 + 5 страница)

3200

1-ва страница

2040

3-та страница

1950

Реклама в темата на броя

200

Каре над съдържанието - 19 лв./см2 (до 24 см2 и височина до 3 см)

Рубрика „Магазин“

1/4

1/8

Рекламни карета*

420

230

Една позиция в рубриката** - 80 лв.

Лого на фирма** - 9 лв./см2

Корици

I

II

III

IV

размер 3,2 см/1 см - 750

2300

2000

2400

* Ползва отстъпки по договор и натрупва брой публикации.

** Няма отстъпки по договор. Максимум 6 позиции на страница. Визиите са стандартно оформени и се изработват от отдел “Производство”

Освен посочените форми за реклама в списанието могат да бъдат реализирани и индивидуални проекти, съобразени с конкретните изисквания на клиента.

Рекламни вложки

Влагане

Лепене

За 1000 бр.

100

150

За 1000 бр. + опаковане

200

250

За 1000 бр. лепене на две мостри на една страница

200

За 1000 бр. лепене на две мостри на една страница и
опаковане

300

Отстъпки за вложки

За количество над:

25 000 бр - 5%

250 000 бр - 15%

1 000 000 бр - 25%

100 000 бр - 10%

500 000 бр - 20%

1 500 000 бр - по договаряне

Ако при еднократно влагане, без договор, се достига отстъпка за количество, клиентът я получава веднага. Отстъпките се дават по клиенти.

Отстъпките за количество са общо за вложки във всички издания, обслужвани от МГБ.

За авансово плащане - 4%.

Комисиона за рекламни агенции - 10%.

Технически изисквания за вложките

Дебелина до 2 см и тегло до 200 гр.

Доставка

Предаване на вложките става на рампата на печатницата или на друго място при предварително съгласуване с двустранно подписан протокол по образец. Доставката се извършва 10 работни дни преди деня на печат на изданието.

Допълнителни условия

1.

Възможно е влагане в част от тиража. Условия - при запитване. Не се дава гаранция за разпространение изцяло и само в определен регион.

2.

Не се допуска изключване на вложки на конкурентни фирми в едно издание, както и претенции за влагане на вложки само на един клиент.

3.

Изпълнението на поръчката зависи от своевременното предоставяне на мостри. Ако вложката рекламира две или повече фирми, се начислява цена за две или повече вложки.

4.

Не се приемат вложки, чийто формат или оформление създават впечатление у читателя за съставна част от списанието.

5.

Поръчките за вложки се изпълняват с обичайната коректност. 168 часа ЕООД не носи отговорност за изгубени по време на производствения процес вложки. Не се дава компенсация, ако няколко вложки от един вид са вложени в едно издание.

6.

Краен срок за оттегляне на поръчката - не се допуска оттегляне на поръчката след крайния срок за приемане. При ненавременна доставка на вложките 168 часа ЕООД си начислява глоба в размер на 50%.

7.

При вложки, неотговарящи на техническите изисквания, 168 часа ЕООД си запазва правото за отказ на поръчките.

Срокове

Краен срок
за реклами

поръчки и визии

Дата на
излизане

Краен срок
за реклами

поръчки и визии

Дата на
излизане

06.01.2021 г.

14.01.2021 г.

06.07.2021 г.

14.07.2021 г.

02.02.2021 г.

14.02.2021 г.

04.08.2021 г.

14.08.2021 г.

04.03.2021 г.

11.03.2021 г.

07.09.2021 г.

14.09.2021 г.

05.04.2021 г.

12.04.2021 г.

05.10.2021 г.

13.10.2021 г.

05.05.2021 г.

13.05.2021 г.

02.11.2021 г.

10.11.2021 г.

07.06.2021 г.

14.06.2021 г.

01.12.2021 г.

09.12.2021 г.

Отстъпки за обем над:

2 стр. - 2%

5 стр. - 5%

8 стр. - 8%

11 стр. - 20%

36 стр. - по
договаряне

3 стр. - 3%

6 стр. - 6%

9 стр. - 12%

12 стр. - 24%

4 стр. - 4%

7 стр. - 7%

10 стр. - 16%

24 стр. - 25%

Други отстъпки

За държавни учреждения и бюджетни организации - по договаряне

За авансово плащане

-4%

Комисиона за рекламни агенции

-15%

Договорите са годишни.

Надбавки

Advertorial - нашият екип ще подходи креативно и ще създаде материали с подходящ дизайн и текст според нуждите на клиента. Продуктите и услугите ще бъдат представени в индивидуални страници в стила на списанието. По този начин статиите най-точно и успешно ще предадат посланието на марката към читателите и крайните потребите. В цената влиза включване на логото на компанията.

+25%

Определена страница

+5%

Формат

Необрязан формат

22,5/29 см

Обрязан формат

21,5/28 см

602 см2

Наборно поле

18,4/25,2 см

463,7 см2

Стандартни формати за вътрешни страници и корици

На всички ка­ре­та, изработени за об­ря­зан формат, трябва да се до­ба­вят по 5 мм от всич­ки стра­ни към съот­вет­ния размер в зависимост от страницата.

Рубрика „Магазин“

8,8/8 cм