Космос

Тарифа за реклама № 23, валидна от 01.2020 г.

Всички цени са в лева, без ДДС, при курс 1 € = 1,95583 лв.

Вътрешни страници

1/1

1/2

1/3

Лява

1100

Дясна

1400

Фолио

2200

Вътрешна страница, вложена като част от тялото (лице+гръб):

- 115 гр. двустранен хром гланц

2700

- 250 гр. двустранен хром гланц

2880

Двойна страница с разгъване (лице+гръб - общо 4 стр.):

- 115 гр. двустранен хром гланц

5380

- 250 гр. двустранен хром гланц

5780

Брандиране на статия с лого (цена за кв. см лого)

10

Корици

I

II

III

IV

2900

2500

3300

Цена за перфорация - 228 лв.

Влагане на листовка, флайер, брошура, каталог

Цена

Свободно

0,09 лв./бр.

На фиксирано място

+10%

Лепене със силиконова точка

+0,10 лв./бр.

Фолиране

+0,07 лв./бр.

Отстъпки

За брой реклами*

За участие в 2 броя - 5%.

За участие в 3 броя - 10%.

За комбинирана реклама**

В две издания - 3%.

В три издания - 5%.

В над три издания - 10%.

Комисиона за рекламни агенции*** - 15%.

* Рекламите може да са както в миналите броеве, така и в бъдеще. **Отстъпката за комбинирана реклама важи, когато клиент рекламира през един и същи период в повече от едно издание на МГБ. ***При участие с реклама или advertorial на два и повече клиента на една агенция - допълнителна отстъпка 5%. Отстъпките се начисляват кумулативно.

Бонуси

За рекламодатели на корица или фолиа - корпоративен банер 300х250 px в сайта www.24chasa.bg за период от 2 седмици, 150 000 импресии.

За рекламодатели на вътрешни страници - корпоративен банер 300х250 px в сайта www.24chasa.bg за период от 2 седмици, 100 000 импресии.

Срокове

Краен срок
за реклами

поръчки и визии

Дата на
излизане

Краен срок
за реклами

поръчки и визии

Дата на
излизане

21.01.2020 г.

31.01.2020 г.

21.07.2020 г.

31.07.2020 г.

18.02.2020 г.

28.02.2020 г.

18.08.2020 г.

28.08.2020 г.

17.03.2020 г.

27.03.2020 г.

15.09.2020 г.

25.09.2020 г.

14.04.2020 г.

24.04.2020 г.

20.10.2020 г.

30.10.2020 г.

19.05.2020 г.

29.05.2020 г.

17.11.2020 г.

27.11.2020 г.

16.06.2020 г.

26.06.2020 г.

13.12.2020 г.

23.12.2020 г.

Надбавки

Advertorial - Титул Advertorial носятн материалите, които се подготвят от редакторския екип на списанието с информация и снимки, предоставени от рекламодателите. Те могат да бъдат под формата на представяне на дадена компания, продукт или услуга, предоставяйки полезна и актуална информация на читателите. Друга форма на публикация с титул Advertorial е интервюто. Въпросите се подготвят от редактор на списанието, давайки платформа на хора от бизнеса да изкажат своята позиция по конкретна актуална тема, да споделят идеи и бъдещи проекти на компаниите си.

+15%

Формат

Необрязан формат

21/27,5 см

Обрязан формат

20/26,5 см

530 см2