Контакти

Ръководство

 • Венелина Гочева

  Управител
  (+359) 2 942 2500

   

 • Иван Михалев

  Търговски директор
  (+359) 2 942 2490

   

 • Веселка Станчовска

  Директор Реклама
  (+359) 2 942 2251

  vstanchovska@vgb.bg