ПРЕЗ ФЕВРУАРИ „МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ” СТАРТИРА КАМПАНИЯТА „УЧИ, ЗА ДА РАБОТИШ”

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ „МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ” СТАРТИРА КАМПАНИЯТА  „УЧИ, ЗА ДА РАБОТИШ”

Националната кампания на в. „24 часа” цели да съдейства за преодоляването на пропастта между търсене и предлагане на пазара на труда в България. Тази пропаст се задълбочава с всяка изминала година, тъй като училищата произвеждат ненужни кадри заради остарели учебни планове и нереформирана система на образование. В същото време бизнесът изпитва остър недостиг от професионално квалифициран персонал, който ще се задълбочава в следващите 10-15 години заради пенсионсирането на старите работници и липсата на подготвени заместници.

Освен дебати и публикации в „24 часа” по темата, кампанията ще включи и изработването на две национални карти:

? карта на сегашните професионални гимназии по региони и видове професии

? карта на кадрите, от които бизнесът в България ще има нужда до 2030 г.