Съвременник

„Съвременник“ е най-авторитетното и елитно издание за българска и преводна литература със знаменита история и огромно социално значение – основано е в далечната 1972 и съществува вече 50 години.

Списание „Съвременник” е самостоятелна културна институция, любимо обиталище на националната ни интелигенция. То се изработва от специалисти редактори, преводачи, литератори, критици, поети, фотографи и дизайнери. Списанието се разпространява в национален мащаб и присъства в книжарниците и вестникарските павилиони в страната чрез директни доставки и чрез книжна борса за търговия на едро.

Списанието е тримесечно, на година излизат 4 броя, обемът е 416 стр., с цветно приложение от 16 стр. и високо полиграфическо изпълнение. Главен редактор е Владимир Зарев, дизайн – Иво Рафаилов.