Интернет аудитория

24chasa.bg е най-големият новинарски сайт в България с над 250 000 уникални посетители на ден, според статистиките на Gemius и Google Analitics. Силата на 24chasa.bg  е в уникалното съдържание, произвеждано денонощно от професионални журналисти, както и в марката на медията, която е символ за качествена журналистика.

В сайта новините излизат най-бързо – такива каквито са, но едновременно с това фактите са добре проверени. Освен информация от обществената, бизнес и културна сфери на живота, „24 часа” е познат със силната спортна информация и авторитетните си анализи.

Пол Посетители Процент
Мъж 204763 48.98%
Жена 213276 51.02%
Общо 418039 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 38344 9.17%
[25-34] 75711 18.11%
[35-44] 98890 23.66%
[45-54] 93645 22.40%
[55+] 111450 26.66%
Общо 418040 100%
Образование Посетители Процент
Основно 11307 2.72%
Средно 137991 33.22%
Бакалавър или полувисше 143650 34.58%
Магистър или доктор 122410 29.47%
Общо 415358 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 8783 2.10%
101 - 200 лева 8933 2.14%
201 - 300 лева 10962 2.62%
301 - 400 лева 19999 4.78%
401 - 500 лева 27885 6.67%
501 - 600 лева 34484 8.25%
601 - 800 лева 47421 11.34%
801 - 1000 лева 52007 12.44%
1001 - 1500 лева 45462 10.88%
Над 1500 57839 13.84%
Няма доход 30258 7.24%
Отказвам да отговоря 74008 17.70%
Общо 418041 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 143145 34.24%
Варна 32625 7.80%
Пловдив 23512 5.62%
Бургас 20001 4.78%
Друго населено място с над 100 000 жители 40069 9.58%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 77707 18.59%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 46724 11.18%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 34257 8.19%
Общо 418040 100%