Интернет аудитория

24zdrave.bg е сайт за дългия и здравословен живот, който всеки читател е предвидил за себе си и за своите близки. Сайтът постоянно е обновяван с новини и актуални статии, но освен това дава съвети как да се предпазваме от болестите и смъртта.

В него има сбита и конкретна информация за всичко, което е полезно за здравето, и за всичко, което му вреди. Тя е и бърза, ето защо сайтът има предимство пред личния лекар, да не говорим за болницата. До тях се стига, когато 24zdrave.bg бъде заобиколен.

Той казва на читателите си как да остават млади и здрави много дълго време.

24zdrave.bg разглежда човешкото здраве в много широк контекст - като здраве на личността, а не само на тялото.

Затова освен съветите и препоръките на авторитетни медици, диетолози и други експерти, в тематичния му обсег влизат и правилното хранене, дълголетието, здравословният начин на живот, физическият тонус, семейното благополучие.

Пол Посетители Процент
Мъж 21774 53.31%
Жена 19069 46.69%
Общо 40843 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 1143 2.80%
[25-34] 3979 9.74%
[35-44] 8205 20.09%
[45-54] 10845 26.55%
[55+] 16671 40.82%
Общо 40843 100%
Образование Посетители Процент
Основно 269 0.67%
Средно 12265 30.34%
Бакалавър или полувисше 13811 34.17%
Магистър или доктор 14079 34.83%
Общо 40424 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 1583 3.88%
101 - 200 лева 1920 4.70%
201 - 300 лева 1421 3.48%
301 - 400 лева 1450 3.55%
401 - 500 лева 2779 6.80%
501 - 600 лева 3778 9.25%
601 - 800 лева 5275 12.92%
801 - 1000 лева 5098 12.48%
1001 - 1500 лева 4088 10.01%
Над 1500 7084 17.35%
Няма доход 774 1.90%
Отказвам да отговоря 5591 13.69%
Общо 40841 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 11607 28.42%
Варна 2081 5.10%
Пловдив 2645 6.48%
Бургас 3040 7.44%
Друго населено място с над 100 000 жители 3839 9.40%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 11292 27.65%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 3585 8.78%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 2754 6.74%
Общо 40843 100%