Интернет аудитория

Hiclub.bg е най-усмихнатият сайт на „Медийна група България“. Марката е позната на читателите от десетилетия – години, в които доказахме, че нашите новини са интересни и достоверни. Ние пишем за звездите и имаме силен афинитет към тийнейджърите. Всеки от тях може да открие на hiclub.bg своето място с най-яката музика, най-добрите кинозаглавия, телевизионните събития също. Ние сме добавили за разкош мъничко мода, психология, забава и астрология. Забавлявай се с нас. Ела в нашия клуб, Хай клуб!

Пол Посетители Процент
Мъж 11529 61.33%
Жена 7268 38.67%
Общо 18797 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 648 3.45%
[25-34] 2300 12.24%
[35-44] 4158 22.12%
[45-54] 4423 23.53%
[55+] 7268 38.67%
Общо 18797 100%
Образование Посетители Процент
Основно 23 0.12%
Средно 5975 31.91%
Бакалавър или полувисше 6161 32.90%
Магистър или доктор 6567 35.07%
Общо 18726 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 156 0.83%
101 - 200 лева 1034 5.50%
201 - 300 лева 87 0.46%
301 - 400 лева 659 3.51%
401 - 500 лева 1740 9.26%
501 - 600 лева 1490 7.93%
601 - 800 лева 1713 9.11%
801 - 1000 лева 2183 11.61%
1001 - 1500 лева 2037 10.84%
Над 1500 4124 21.94%
Няма доход 533 2.84%
Отказвам да отговоря 3041 16.18%
Общо 18797 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 5623 29.92%
Варна 2258 12.01%
Пловдив 2612 13.90%
Бургас 1519 8.08%
Друго населено място с над 100 000 жители 2053 10.92%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 2499 13.30%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 1239 6.59%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 993 5.28%
Общо 18796 100%