Интернет аудитория

Dotbg.bg e бизнес сайтът на Медийна група България. Той е онлайн изданието на списание .bg/Иноватор за възможностите за бизнес растеж в България. Във всеки брой списанието представя перспективите за растеж на определен икономически сектор, историите на най-успешните и най-бързоразвиващите се компании в него през опита на техните мениджъри и собственици, както и актуалните тенденции и проблеми пред бранша. Изданието публикува анализи за съответния сектор, изготвени от авторитетни експерти, както и материали за новости в различни сфери, съвети на данъчни, правни и HR експерти, обединени в рубриките BusinessTrend, MoneyTrend, PeopleTrend и CultureTrend.

В сайта dotbg.bg може да бъде намерено съдържанието на списанието, но по-голямата част от новините са от актуалния ден, те обхващат всичко важно, което се случва в сферата на икономиката и бизнеса.

В рубриката Иноватор се обръща специално внимание на използването на технологични новости в различни бизнеси, на примерите за успешно сътрудничество между учени и предприемачи, на български и чужди стартъпи, на възможностите за финансиране на прохождащи фирми и на историите на успешни иноватори в различни браншове.

Пол Посетители Процент
Мъж 7811 69.33%
Жена 3456 30.67%
Общо 11267 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 213 1.89%
[25-34] 1096 9.73%
[35-44] 2254 20.01%
[45-54] 3253 28.87%
[55+] 4450 39.50%
Общо 11266 100%
Образование Посетители Процент
Основно 15 0.13%
Средно 5126 45.79%
Бакалавър или полувисше 2148 19.19%
Магистър или доктор 3906 34.89%
Общо 11195 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 625 5.55%
101 - 200 лева 225 2.00%
201 - 300 лева 104 0.92%
301 - 400 лева 44 0.39%
401 - 500 лева 1124 9.98%
501 - 600 лева 456 4.05%
601 - 800 лева 1841 16.34%
801 - 1000 лева 1510 13.40%
1001 - 1500 лева 2248 19.95%
Над 1500 1477 13.11%
Няма доход 392 3.48%
Отказвам да отговоря 1222 10.84%
Общо 11268 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 2873 25.50%
Варна 296 2.63%
Пловдив 659 5.85%
Бургас 842 7.47%
Друго населено място с над 100 000 жители 2410 21.39%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 1867 16.57%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 637 5.65%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 1683 14.94%
Общо 11267 100%