Интернет аудитория

Dotbg.bg e бизнес сайтът на Медийна група България. Той е онлайн изданието на списание .bg/Иноватор за възможностите за бизнес растеж в България. Във всеки брой списанието представя перспективите за растеж на определен икономически сектор, историите на най-успешните и най-бързоразвиващите се компании в него през опита на техните мениджъри и собственици, както и актуалните тенденции и проблеми пред бранша. Изданието публикува анализи за съответния сектор, изготвени от авторитетни експерти, както и материали за новости в различни сфери, съвети на данъчни, правни и HR експерти, обединени в рубриките BusinessTrend, MoneyTrend, PeopleTrend и CultureTrend.

В сайта dotbg.bg може да бъде намерено съдържанието на списанието, но по-голямата част от новините са от актуалния ден, те обхващат всичко важно, което се случва в сферата на икономиката и бизнеса.

В рубриката Иноватор се обръща специално внимание на използването на технологични новости в различни бизнеси, на примерите за успешно сътрудничество между учени и предприемачи, на български и чужди стартъпи, на възможностите за финансиране на прохождащи фирми и на историите на успешни иноватори в различни браншове.

Пол Посетители Процент
Мъж 7811 69,33%
Жена 3456 30,67%
Общо 11267 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 213 1,89%
[25-34] 1096 9,73%
[35-44] 2254 20,01%
[45-54] 3253 28,87%
[55+] 4450 39,50%
Общо 11266 100%
Образование Посетители Процент
Основно 15 0,13%
Средно 5126 45,79%
Бакалавър или полувисше 2148 19,19%
Магистър или доктор 3906 34,89%
Общо 11195 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 625 5,55%
101 - 200 лева 225 2,00%
201 - 300 лева 104 0,92%
301 - 400 лева 44 0,39%
401 - 500 лева 1124 9,98%
501 - 600 лева 456 4,05%
601 - 800 лева 1841 16,34%
801 - 1000 лева 1510 13,40%
1001 - 1500 лева 2248 19,95%
Над 1500 1477 13,11%
Няма доход 392 3,48%
Отказвам да отговоря 1222 10,84%
Общо 11268 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 2873 25,50%
Варна 296 2,63%
Пловдив 659 5,85%
Бургас 842 7,47%
Друго населено място с над 100 000 жители 2410 21,39%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 1867 16,57%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 637 5,65%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 1683 14,94%
Общо 11267 100%