Интернет аудитория

Bgfermer.bg е онлайн изданието на вестник „Български фермер” от Медийна група България – най-авторитетното и тиражно печатно издание за агробизнес.

Bgfermer.bg e най-четеният сайт в България за фермерство - по официални данни на „Гемиус” той е на първо място в секция „Земеделие”.

Сайтът предлага качествена собствена информация, снимки и видеоклипове от актуални събития . Сайтът действа от 2009 г. и е специализиран за бизнес новини, анализи и коментари за земеделие и агробизнес, за развитието и проблемите на селските райони.

Bgfermer.bg публикува всекидневно новини, актуална информация и полезни, практични съвети за малки и eдри земеделски производители. Информира за най-модерните технологии и практики в световното земеделие. Осигурява и публикува професионални отговори на читателски въпроси.

Пол Посетители Процент
Мъж 49696 53,60%
Жена 43017 46,40%
Общо 92713 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 2708 2,92%
[25-34] 12038 12,98%
[35-44] 21769 23,48%
[45-54] 22861 24,66%
[55+] 33336 35,96%
Общо 92712 100%
Образование Посетители Процент
Основно 683 0,74%
Средно 34243 37,13%
Бакалавър или полувисше 30719 33,31%
Магистър или доктор 26578 28,82%
Общо 92223 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 2398 2,59%
101 - 200 лева 3580 3,86%
201 - 300 лева 2797 3,02%
301 - 400 лева 5791 6,25%
401 - 500 лева 10489 11,31%
501 - 600 лева 9115 9,83%
601 - 800 лева 10136 10,93%
801 - 1000 лева 10254 11,06%
1001 - 1500 лева 9120 9,84%
Над 1500 13501 14,56%
Няма доход 2556 2,76%
Отказвам да отговоря 12975 13,99%
Общо 92712 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 25846 27,88%
Варна 5804 6,26%
Пловдив 5420 5,85%
Бургас 4963 5,35%
Друго населено място с над 100 000 жители 9474 10,22%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 18462 19,91%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 10321 11,13%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 12423 13,40%
Общо 92713 100%