Интернет аудитория

Mila.bg е дамският сайт на „Медийна група България“. Това е виртуалното място, на което може да поспрете и да вземете глътка свеж въздух. Ние няма да ви натоварим с модни фотосесии, в които моделите приличат на извънземни, а дрехите са предназначени само за богати, слаби и претенциозни момиченца. Ние няма да ви натоварим с лековати съвети за това как да си почистите петната от вино и как да хванете мъжа си в изневяра. Ние няма да ви обстреляме със скрити рекламни послания и глупави агитации за това къде да си похарчите парите. Ние пишем за жените – онези, които знаят кои са, какво искат, какво могат и кого обичат. Ние пишем за всички вас, които имате нужда да живеете по-здравословно, да се развивате в това, в което сте най-добри, да градите семейните си отношения върху здрава основа, да пътувате, да се вдъхновявате, да опознавате невидимото, да възпитавате щастливи деца, да изглеждате превъзходно и да се чувствате така!

Ние не правим сайт. Ние събираме на едно място най-щастливите жени в България! Бъдете една от нас!

Пол Посетители Процент
Мъж 25000 35.07%
Жена 46277 64.93%
Общо 71277 100%
Години Посетители Процент
[15-24] 4261 5.98%
[25-34] 16938 23.76%
[35-44] 15268 21.42%
[45-54] 17351 24.34%
[55+] 17459 24.49%
Общо 71277 100%
Образование Посетители Процент
Основно 1111 1.56%
Средно 21809 30.68%
Бакалавър или полувисше 27700 38.96%
Магистър или доктор 20476 28.80%
Общо 71096 100%
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
До 100 лева 711 1.00%
101 - 200 лева 1607 2.25%
201 - 300 лева 934 1.31%
301 - 400 лева 2713 3.81%
401 - 500 лева 6340 8.89%
501 - 600 лева 4835 6.78%
601 - 800 лева 8335 11.69%
801 - 1000 лева 9769 13.71%
1001 - 1500 лева 8484 11.90%
Над 1500 10554 14.81%
Няма доход 4394 6.16%
Отказвам да отговоря 12602 17.68%
Общо 71278 100%
Местоживеене Посетители Процент
София 28728 40.30%
Варна 5269 7.39%
Пловдив 3619 5.08%
Бургас 3528 4.95%
Друго населено място с над 100 000 жители 7149 10.03%
Населено място с 20 000 до 99 999 жители 14330 20.10%
Населено място с 5 000 до 19 999 жители 4507 6.32%
Населено място с по- малко от 4 999 жители 4147 5.82%
Общо 71277 100%