“24 часа” показва източниците за подем в регионите

“24 часа” показва източниците за подем в регионите

След Варна, Велико Търново и Русе вестникът организира бизнес форуми във Враца и Бургас

Кои са секторите с най-голям потенциал за растеж и кои са най-важните инвестиционни проекти в периода до 2020 г. Това са два от акцентите в националната кампания “Региони в растеж”, която вестник “24 часа” стартира през месец април и ще продължи до края на годината.

Кампанията включва поредица от публикации и събития - срещи на местната власт с местния бизнес. Тя е продължение на миналогодишната кампания “Деветте пътя към еврофондовете”, която имаше за цел да информира българския бизнес за новите правила, по които ще се харчат европарите у нас. Целта на кампанията е да изследва кои са неизползваните ресурси и възможности за стимулиране на местните икономики. Искаме да дадем платформа, чрез която власт и бизнес да си подадат ръка и да работят заедно за просперитета на регионите.

Сега, след като местните избори са минало и новата местна власт е вече структурирана, искаме да погледнем под лупа всеки от шестте региона (Северозападен, Централен Северен, Североизточен, Югоизточен, Централен Южен, Югозападен) и да проведем задълбочени дискусии на място с участието на общински власти, инвеститори, държава и местната общност по приоритетите до 2020 г. На форумите даваме възможност на местния бизнес да разкаже от какво му пречи и от какво има нужда за разгръщане на предприемачеството, с какво може държавата да помогне и каква е визията на кметовете за развитието на техния регион. Вестникът ще съдейства за адресиране на проблемите към съответните държавни органи и ще настоява за тяхното решаване.

Досега при препълнени зали проведохме бизнес форуми във Варна - най-големият административен център на регион Североизточен, включващ още областите Шумен, Добрич и Търговище, във Велико Търново и Русе, където бяха обсъдени приоритетите на Централен Северен регион.
Предстоят форуми във Враца на 8 юни за регион Северозападен и в Бругас на 5 юли за регион Югоизточен.

Партньори в кампанията са най-голямата работодателска организация КРИБ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Основен спонсор е СИБАНК.

Повече за проведените бизнес форуми четете на:

Варна - 25 април - Регион Североизточен

Велико Търново - 12 май - Регион Централен северен

Русе - 13 май - Регион Централен северен