Ново издание на тефтерчето на Левски

Ново издание на тефтерчето на Левски

Провидението се е намесило и при залавянето на Левски остават непокътнати, зашити в самара на коня на Никола Цветков, част от архива на Българския революционен централен комитет и личният му бележник. Верният му съратник запазва документите и по-късно ги предава на Захарий Стоянов, а след смъртта на Захарий неговата вдовица ги предава на Софийския народен музей, откъдето през 1924 г. са предадени на Народната библиотека, където се съхраняват и сега.

В това ново издание е направен нов прочит на личния бележник, придружен с подробен археографски коментар. За първи път са разчетени над 120 думи – една част задраскани от В. Левски, а друга част – неправилно тълкувани досега. Бележникът за първи път е представен самостоятелно факсимилно почти в автентичния му вид.

Разчитането на бележника е направено de visu с оглед възможно най-пълното и вярно представяне на оригиналния текст. Направени са множество справки с други документи, писани от Левски, както и с документи, писани от други лица, свързани с националноосвободителното движение в България, за уточняване на дати, факти, събития, имена и др., споменати в бележника.

Това издание е посветено на 180-годишнината от рождението на Васил Левски. С него авторите на разчетения текст и издателят изразяват огромното си преклонение пред делото на Апостола.

Изминаха 10 години от първото издание на тефтерчето на Левски в този напълно повтарящ оригинала формат. Уверихме се, че българите предпочитат да държат в ръцете си тази реликва точно в този вид.

Може да поръчате емблематичното издание на КК "Труд" онлайн тук