Подкрепете вашия град в проекта "Образцова община"

Националният проект “Образцова община”, който “24 часа” започна, сравнява 265-те български общини. Оценките са с няколко компонента.

Единият от тях е гласуването на гражданите, което вече се случва на специалния сайт, който създадохме - bgobshtina.bg.

Ако харесвате определен град и смятате, че си заслужава да бъде подкрепен за качество на живот, инфраструктура, благосъстояние, “умни” градски решения и градски дух, влезте в сайта bgobshtina.bg и дайте гласа си.

Интернет гласуването носи 20% от оценката на общините в кампанията “Образцова община”. Вотът става в седем прости стъпки (виж инфографиката).

Вотът на гражданите е единият компонент, по който ще се оценява коя община е образцова.

Вторият е - факти от кметовете, които са най-запознати с конкретните постижения. Обърнахме се към тях с молба да попълнят специален въпросник. Проектът ще даде ясна картина доколко населените места в България са добри за живеене и се развиват. Нещо, което се прави за първи път за всичките 265 общини в България.

Класацията “Образцова община” се базира на индекса за градско развитие на ООН. И ползва пет групи критерии, които са обективни, за да се установи качеството на живот, състоянието на инфраструктурата, благосъстоянието, дигиталното развитие и градския дух.

До голяма степен дължим индекса и на председателя на Световната федерация на недвижимите имоти (ФИАБЦИ) Асен Македонов, с чието любезно съдействие имаме право да ползваме индекса за градско развитие на ООН като основа и на нашия индекс.

Македонов е един от авторитетните експерти от специалния експертен съвет, до когото ще се допитваме за оценяването на общините.

Защото третият компонент в оценката са обективни статистически данни, сред които например основните икономически показатели като брутен вътрешен продукт на самата община, средната работна заплата в нея, нивото на общата и на младежката безработица. Ще ползваме също данни за състоянието на пътната инфраструктура в общините, за екологичната инфраструктура, за подготвеността на общината да се бори срещу замърсяването на околната среда и т.н. Голяма част от тези данни дължим на любезното съдействие на Националния статистически институт, чийто председател Сергей Цветарски (виж по-долу) е член на експертния съвет на кампанията.

Кампанията “Образцова община” започна на 21 януари и ще продължи до септември. Проектът ще бъде изключително полезен за местните власти, защото ще им даде реална представа за напредъка в тяхното развитие, кои са силните и слабите им страни и какво трябва да променят, за да подобрят живота на своите граждани.

Сергей Цветарски, председател на НСИ:

Убеден съм, че е намерена най-добрата методика, която да направи обективна класацията

Задачата, с която се е заела редакцията на вестник “24 часа”, е изключително важна и отговорна.

Защо мисля така? Защото Националният статистически институт има опит с такива изследвания и класации и знам много добре, че това са много отговорни и трудни задачи. Още повече че съм бил доста време директор на дирекция “Регионална статистика” на НСИ и опитът ми е личен и непосредствен.

Трябва да се дадат максимално обективни и реални данни, защото хората трябва да са убедени, че накрая е направен ясен и еднозначен извод кои общини са в добро състояние и кои – не.

Още повече че в случая имаме съчетание между т.нар. твърди статистически данни, които са измерими, определени и се основават на изработвана дълги години и общоприета методология, и от друга страна - “меки” данни или по-скоро социологически оценки по един или друг критерий. В крайна сметка има и класиране на гражданите, което е по-скоро емоционално. Но съм убеден, че е намерена най-добрата методика и накрая ще се направи обективна оценка на състоянието на общините.

Готови сме да предоставим експертна помощ за тази методика, която трябва да убеди хората. Ще направим всичко необходимо и възможно да подпомогнем инициативата.

Тя е хубава, защото знаем, че условията на живот в България, както впрочем и във всяка друга държава, не са еднакви из цялата територия на тази държава. В крайна сметка тази кампания ще обърне внимание на цялото общество на кои места нещата вървят добре и условията на живот са по-добри и какво биха могли да направят местните власти на други места, за да постигнат по-високи резултати. 

Кампанията се осъществява с партньорството на министерството на регионалното развитие и НСИ и с подкрепата на VIVACOM, GP Group и Филип Морис - България.

Още за кампанията четете на сайта 24chasa.bg тук

Образцови новини от общините в България четете в пубриката "Образвоца община" на сайта 24chasa.bg