Допускани грешки

Ниска резолюция - рекламата съдържа снимки или лога с по-ниска резолюция от 210 dpi за полутоново изображение и 600 dpi за щрих. Презаписване на вече върнат за ниска резолюция файл с изкуствено въведена по-висока резолюция (интерполация) ще предизвика лошо качество на печат.

Шрифтовете не са включени във файла - използваните шрифтове не са конвертирани в криви или не се съдържат във файла.

Грешен цветови модел различен от CMYK и тип – Process:

- например RGB.

- използвана е функцията “PostScript Color Management” при запис на EPS от Adobe PhotoShop.

- има Spot цветове. Допускат се изключения само за списания, след предварителна заявка.

Некоректно наддаване за обрязване – липсва или е твърде малко. Минимално 3 мм от всяка страна.

Снимките или логата са компресирани твърде много (предизвиква ниско качество или артефакти) – използвана е компресия на снимките JPEG по-ниска от Maximum Quality.

Некоректен размер – подадената реклама не отговаря на заявения размер по поръчка.

Липсващ или некоректен ICC профил.