Често задавани въпроси - интернет

Cookie - Куки
Файлове, които уеб сървърите изпращат на посетителите и се записват на техните компютри. Рекламните сървъри ги използват, за да следят броя и честотата на рекламите, които вижда даден посетител, или за да определят броя уникални посетители.

Visitor (cookie) - Куки посетител
Посетител, който влиза в сайта и се идентифицира от куки в интернет браузъра.

Visitors (cookie) / Unique visitors / Real Visitors – Куки посетители
Всички посетители, които даден сайт е получил за период от време.

Visit / Return Visit - Посещение
Последователност от разглеждания на страници (page views) от посетители (visitor) за определен период от време.

Page view – Видяна страница
Показател, който измерва броя показвания на страницата на посетители. Пример: 1 page view означава, че страницата и всички елементи (картинки, скриптове и др.) е заредена 1 път.

Impression - Импресия
Броят импресии измерва колко пъти рекламния банер е бил изтеглен (и вероятно видян) от посетител. Реализираните импресии се следят, чрез проследяващ скрипт в страницата, който идва от рекламната система и отчита импресиите.

Cookie impression
Рекламна импресия, при която на компютър на посетителя са разрешени кукита.

Non-cookie impression
Рекламна импресия, при която на компютъра на посетителя са забранени кукита.

Reach - Обхват
Броят на посетители (visitors), до които кампанията е достигнала. Може да се използва и за брой куки посетители, които влизат в даден сайт за определен период. Изразява се в проценти от общия брой хора в демографската категория.

Click – Клик
Броят кликове, които се получават в резултата от действията на посетители и са ги препратили към уебсайта на рекламодателя.

User Clicks (UC)
Броят посетители, които са кликнали на банер от рекламна кампания. Еквивалентно е на брой уникални посетители, които са направили първият си клик върху даден банер.

First cookie click
Кликването върху показаната реклама се е осъществило в интервал от 2 часа след като е видян банера. Приема се, че ефекта от рекламата се запазва или е най-силен до 2 часа след импресията.

Next cookie click
Кликването върху показаната реклама се е осъществило в интервал по-голям от 2 часа след като е видян банера.

Frequency - Честота
Измерва колко пъти един посетител (visitor) е видял дадена реклама по време на една сесия или за даден период.

Click Through Ratio (CTR)
Коефициент, който показва посетителите, които са кликнали върху дадена реклама. Използва се, за да покаже интереса към рекламата. Пример: ако един банер е генерирал 10 клика за 1 000 импресии, той ще има CTR равен на (10 / 1000) * 100, т.е. 1 % CTR.

User Click Through Ratio (UCTR)
UCTR - показва какъв процент от общия брой куки потребители са кликнали върху банера. Използва се, за да покаже интереса на уникалните посетители към рекламата. Пример: ако един банер е генерирал 150 User Clicks (UC) за 10 000 Reach, той ще има UCTR равен на (100 / 10 000) * 100, т.е. 1,5 % UCTR.

User Click Through Ratio direct impact (UCTR d.i.)
UCTR d.i. - показва какъв процент от общия брой куки потребители са кликнали върху банера в интервал от 2 часа след като са го видели (приема се, че ефекта от рекламата се запазва или е най-силен до 2 часа след импресията). Примери: ако един банер е генерирал 200 First cookie clicks за 10 000 Reach, той ще има UCTR d.i. равен на (100 / 10 000) * 100, т.е. 2 % UCTR d.i.

Click Through Ratio direct impact (CTR d.i.)
CTR d.i. - показва какъв процент от общия брой направени куки импресии са довели до първи клик от страна на потребителя. Примери: ако един банер е генерирал 180 First cookie clicks за 10 000 импресии, той ще има CTR d.i. равен на (180 / 10 000) * 100, т.е. 1.8 % CTR d.i.