24chasa.bg

Cross device formats (desktop + mobile)

24chasa.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
970x250 (desktop) + 320x100 (mobile)--Всички страници710 000175 00010 лв.
Избрани странициизбери страници-12 лв.
980x200 (desktop) + 320x100 (mobile)--Всички страници710 000175 00010 лв.
Избрани странициизбери страници-12 лв.
300x600 (desktop + mobile)--Всички страници710 000175 00010 лв.
Избрани странициизбери страници-12 лв.
300x600 (desktop) + 320x480 (mobile)--Всички страници710 000175 00010 лв.
Избрани странициизбери страници-12 лв.
300x600 (desktop) + 300x450 (mobile)--Всички страници710 000175 00010 лв.
Избрани странициизбери страници-12 лв.
300x600 (desktop) + Parallax (mobile)--Всички страници710 000175 00010 лв.
Избрани странициизбери страници-12 лв.
300x250--Всички страници710 000175 0006 лв.
Избрани странициизбери страници-7 лв.
InRead Video--Всички страници710 000175 00020 лв.
Избрани странициизбери страници-24 лв.

Standard formats - desktop

24chasa.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
970x250-Всички страници450 00085 00016 лв.
Избрани странициизбери страници-19 лв.
980x200-Всички страници450 00085 00015 лв.
Избрани странициизбери страници-18 лв.
980x120-Всички страници450 00085 00012 лв.
Избрани странициизбери страници-14,50 лв.
970x90-Всички страници450 00085 0008 лв.
Избрани странициизбери страници-9,50 лв.
728x90-Всички страници450 00085 0008 лв.
Избрани странициизбери страници-9,50 лв.
300x600-Всички страници450 00085 00014 лв.
Избрани странициизбери страници-17 лв.
300x250-Всички страници450 00085 0009 лв.
Избрани странициизбери страници-11 лв.

Rich media formats - desktop

24chasa.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
Wallpaper-Всички страници450 00085 00024 лв.
Избрани странициизбери страници-29 лв.
Slash (970x250, 980x200, 980x120, 970x90, 728x90, 300x600, 300x250)--Всички страници450 00085 000цената на съответния стандартен формат
Избрани странициизбери страници-цената на съответния стандартен формат +20%
Swipe (970x250, 980x200, 980x120, 970x90, 728x90, 300x600, 300x250)--Всички страници450 00085 000цената на съответния стандартен формат
Избрани странициизбери страници-цената на съответния стандартен формат +20%
3D Box (970x250, 980x200, 980x120, 970x90, 728x90)--Всички страници450 00085 000цената на съответния стандартен формат + 25%
Избрани странициизбери страници-цената на съответния стандартен формат +50%
Cube 3D (300x600, 300x250)--Всички страници450 00085 000цената на съответния стандартен формат + 25%
Избрани странициизбери страници-цената на съответния стандартен формат +50%
Expand (970x90, 728x90, 300x600, 300x250)--Всички страници450 00085 000цената на съответния стандартен формат + 25%
Избрани странициизбери страници-цената на съответния стандартен формат +50%
Expandable (970x90, 728x90)--Всички страници450 00085 00010 лв.
Избрани странициизбери страници-12 лв.
Push (970x90, 728x90)--Всички страници450 00085 00012 лв.
Избрани странициизбери страници-14,50 лв.
Footer-Всички страници450 00085 00024 лв.
Избрани странициизбери страници-29 лв.

Video - desktop

24chasa.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
InRead Video-Всички страници450 00085 00027 лв.
Избрани странициизбери страници-32,50 лв.
Masthead Video 970x250-Всички страници450 00085 00020 лв.
Избрани странициизбери страници-24 лв.
Masthead Video 980x200-Всички страници450 00085 00019 лв.
Избрани странициизбери страници-23 лв.
Video Background Pushdown-Всички страници450 00085 00024 лв.
Избрани странициизбери страници-29 лв.
Video 300x600--Всички страници450 00085 00017,50 лв.
Избрани странициизбери страници-21 лв.
Video 300x250-Всички страници450 00085 00011 лв.
Избрани странициизбери страници-13 лв.

Advertorials

24chasa.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
Advertorial-Вътрешни страници--1 000 лв.
Most read-Всички страници--1 800 лв.
Hot topics-Първа страница--2 000 лв.
Most read + Hot topics-Всички страници--2 500 лв.
Facebook post--Всички страници--200 лв.
Обявления-Вътрешни страницидо 2 000 символа-150 лв.
Вътрешни страницинад 2 000 символа-150 лв. + 100 лв. за всеки допълнителни 2 000 символа
24chasa.bg
Рубрика Импресии1
Начална страница 180000
Новини 195000
Мнения 19000
Спорт 10000
Регионални 7500
Справочник 5500
Оживление 23500
Здраве 6000
Идеален дом 2000
Авто 1500
24chasa.bg
Рубрика Импресии1
Начална страница 226000
Новини 355000
Мнения 34000
Спорт 15500
Регионални 12500
Справочник 8500
Оживление 43500
Здраве 9000
Идеален дом 3000
Авто 3000

Легенда:

 • 1 Задължително се обозначават като платена публикация
 • 2 Всички цени са без ДДС при курс 1 € = 1.95583 лв.

За Контакти (Интернет реклама)

 • Светослав Стоянов

  тел. 02 / 942 20 91
  sstoianov@vgb.bg

 • Преслава Паунова

  тел. 02 / 942 20 08
  ppaunova@vgb.bg

Технически срокове

Банерите се подават 3 работни дни преди старта на кампанията.