m.24zdrave.bg

Cross device formats (desktop + mobile)

24zdrave.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
970x250 (desktop) + 300x250 (mobile)--Всички страници25 00014 50010 лв.
980x200 (desktop) + 300x250 (mobile)--Всички страници25 00014 50010 лв.
300x600 (desktop + mobile)--Всички страници25 00014 50012лв.
300x600 (desktop) + Parallax (mobile)--Всички страници25 00014 50012 лв.
300x250 (desktop + mobile)--Всички страници25 00014 5008 лв.
Footer (desktop + mobile)--Всички страници25 00014 50025 лв.
Fullscreen Overlay (desktop + mobile)--Всички страници25 00014 50032 лв.
Videostitial (desktop) + Fullscreen Overlay (mobile)--Всички страници25 00014 50032 лв.
Video 970x250 (desktop) + Video 300x250 (mobile)--Всички страници25 00014 50012,50 лв.
Video 300x600 (desktop + mobile)--Всички страници25 00014 50015 лв.
Video 300x250 (desktop + mobile)--Всички страници25 00014 50010 лв.
InContent Video (desktop + mobile)--Всички страници25 00014 50024 лв.
Pre-roll Video (desktop + mobile)--Всички страници25 00014 50024 лв.

Mobile formats

m.24zdrave.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
300x250-Всички страници19 50011 5008 лв.
320x100-Всички страници19 50011 5006 лв.
300x600-Всички страници19 50011 50012 лв.
Parallax-Всички страници19 50011 50012 лв.
Mobile Footer-Всички страници19 50011 50025 лв.
Fullscreen Overlay--Всички страници19 50011 50032 лв.
Video 300x600--Всички страници19 50011 50015 лв.
Video 300x250--Всички страници19 50011 50012,50 лв.
InContent Video--Всички страници19 50011 50024 лв.
Pre-roll Video--Всички страници19 50011 50024 лв.
m.24zdrave.bg
Рубрика Импресии1
m.24zdrave.bg
Рубрика Импресии1

Легенда:

 • 1 Задължително се обозначават като платена публикация
 • 2 Всички цени са без ДДС при курс 1 € = 1.95583 лв.

За Контакти (Интернет реклама)

 • Светослав Стоянов

  тел. 02 / 942 20 91
  sstoianov@vgb.bg

 • Преслава Паунова

  тел. 02 / 942 20 08
  ppaunova@vgb.bg

Технически срокове

Банерите се подават 3 работни дни преди старта на кампанията.