dotbg.bg

Cross device formats (desktop + mobile)

dotbg.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
970x250 (desktop) + 320x100 (mobile)--Всички страници5 2001 50010 лв.
980x200 (desktop) + 320x100 (mobile)--Всички страници5 2001 50010 лв.
300x600 (desktop + mobile)--Всички страници5 2001 50010 лв.
300x600 (desktop) + 320x480 (mobile)--Всички страници5 2001 50010 лв.
300x600 (desktop) + 300x450 (mobile)--Всички страници5 2001 50010 лв.
300x600 (desktop) + Parallax (mobile)--Всички страници5 2001 50010 лв.
300x250--Всички страници5 2001 5006 лв.
InRead Video--Всички страници5 2001 50020 лв.

Standard formats - desktop

dotbg.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
970x250-Всички страници1 70070016 лв.
980x200--Всички страници1 70070015 лв.
980x120--Всички страници1 70070012 лв.
970x90--Всички страници1 7007008 лв.
728x90-Всички страници1 7007008 лв.
300x600-Всички страници1 70070014 лв.
300x250-Всички страници1 7007009 лв.

Rich media formats - desktop

dotbg.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
Slash (970x250, 980x200, 980x120, 970x90, 728x90, 300x600, 300x250)--Всички страници1 700700цената на съответния стандартен формат
Swipe (970x250, 980x200, 980x120, 970x90, 728x90, 300x600, 300x250)--Всички страници1 700700цената на съответния стандартен формат
3D Box (970x250, 980x200, 980x120, 970x90, 728x90)--Всички страници1 700700цената на съответния стандартен формат + 25%
Cube 3D (300x600, 300x250)--Всички страници1 700700цената на съответния стандартен формат + 25%
Expand (970x90, 728x90, 300x600, 300x250)--Всички страници1 700700цената на съответния стандартен формат + 25%
Expandable (970x90, 728x90)--Всички страници1 70070010 лв.
Push (970x90, 728x90)--Всички страници1 70070012 лв.
Footer-Всички страници1 70070024 лв.

Video - desktop

dotbg.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
InRead Video--Всички страници1 70070027 лв.
Masthead Video 970x250--Всички страници1 70070020 лв.
Masthead Video 980x200--Всички страници1 70070019 лв.
Video Background Pushdown--Всички страници1 70070024 лв.
Video 300x600--Всички страници1 70070017,50 лв.
Video 300x250-Всички страници1 70070011 лв.

Advertorials

dotbg.bg
Формат Макет Техн. изисквания Разположение Импресии
на ден1
Уникални
на ден
Цена на 1000
импресии3
Advertorial-Вътрешни страници--500 лв.
Обявления--Вътрешни страницидо 2 000 символа-150 лв.
Вътрешни страницинад 2 000 символа-150 лв. + 100 лв. за всеки допълнителни 2 000 символа

Легенда:

 • 1 Задължително се обозначават като платена публикация
 • 2 Всички цени са без ДДС при курс 1 € = 1.95583 лв.

За Контакти (Интернет реклама)

 • Светослав Стоянов

  тел. 02 / 942 20 91
  sstoianov@vgb.bg

 • Преслава Паунова

  тел. 02 / 942 20 08
  ppaunova@vgb.bg

Технически срокове

Банерите се подават 3 работни дни преди старта на кампанията.